Curriculum Vitae
Monica Drivdal

SKOLEGANG / UTDANNELSE
Cand. Scient, Klinisk ernæring, Institutt for Ernæringsforskning, Medisinsk  Fakultet, Universitet i Oslo (UiO). 1998 - 2002
PRAKSIS / ARBEID
Klinisk Ernæringsfysiolog, Medisinsk Divisjon, Ullevål sykehus 2001

Klinisk Ernæringsfysiolog, Medisinsk Divisjon og Intern Servicedivisjon, Ullevål Universitetsykehus.

2002 - 2003
Eget foretak ”Ernæringsrådgiveren”, pasientkonsultasjoner, informasjon, rådgivning og foredag til andre faggrupper
og kliniske ernæringsfysiologer.
2002 -
Administrasjon mastergradskurs i klinisk ernæring, Avdeling for Ernæringsvitenskap, Institutt for Medisinske Basalfag, UiO

2003 - 2004
Klinisk Ernæringsfysiolog, Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Universitetssykehus. 2004 - 2009

Ledende Klinisk Ernæringsfysiolog, Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

2009 -

Klinisk Ernæringsfysiolog, spiseforstyrrelser, Aleris Medisinske Senter

2010 -
UTDYPING

Arbeid rettet mot ulike avdelinger/poster ved Medisinsk Divisjon; hovedsaklig hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, gastroenterologi, onkolog og geriatri. Klinisk Ernæringsfysiolog, spiseforstyrrelser, Aleris Medisinske Senter

Ansvar for utarbeidelse av system for kosttyper/dietter til alle sykehusets avdelinger og sentralkjøkken, Internn Servicedivisjon. Foreleser (tema spiseforstyrrelser), Masterstudiet, Klinisk ernæring, UiO fra 2005 à.

Doktorgradsstudier, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (2009
Publikasjoner
Drivdal Monica, Trydal Torleif, Hagve Tor-Arne, Bergstad Ingunn og Aagenæs Øystein. Prognosis, with evaluation of general biochemistry, of liver disease in lymphoedema cholestasis syndrome 1 (LCS1/ Aagenaes syndrome) Scand J of Gastroenterology, 2006; 41: 465-471.