Curriculum Vitae
Hanna Ræder

UTDANNING
Utdannet klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 2007
Har også universitetsutdannelse i psykologi (grunnfag og mellomfag)
2000 - 2001
ARBEIDSERFARING
Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Tverrfaglig team for spiseforstyrrelser ved Aleris medisinske senter
Avdeling for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus, Aker
Tverrfaglig team for spiseforstyrrelser ved Volvat medisinske senter
Avdeling for klinisk ernæring ved Haukeland Universitetssykehus
Norsk Legesenter
Avdeling for preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål